За нас

За нас

Основно училище "Отец Паисий" е създадено като начално училище през 1870 г.
Отначало то се е помещавало в частни къщи, като тази на Марин Маринов.
По-късно се премества в сградата на общината.
През учебната 1922/1923 година се открива прогимназията.През 1967 г. се открива столова в училището, която функционира и до днес.
През 1968 г. се изгражда асфалтирана спортна площадка.
През 1970 г. във връзка със 100-годишнината на училището, Президиумът на Народното събрание го награждава с орден "Кирил и Методий" - І степен.

През 1979 г. се строи нов физкултурен салон.

През 1996 г. във връзка с честването на 125-тата годишнина на училището, художникът Златан Генков от Мартен създава стенопис на патрона на училището.

 Училището е средищно и има 9 паралелки, в които се обучават 180 ученици. Училището разполага с 18 класни стаи, 3 физкултурни салона, компютърен кабинет, кабинет с интерактивна дъска и таблети, кабинет за деца със специализирани образователни потребности, столова.

Успехите на училището са свързани основно с хандбала, който се развива в града през последните 50 години. Наши възпитаници са неизменно сред първите в националните първенства по хандбал и са ставали многократно зонални и републикански шампиони.