24 май - ден на славянската писменост българската просвета и култура

24 май - ден на славянската писменост българската просвета и култура

https://www.youtube.com/watch?v=MJJ_u2toDxs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=PbjU5saytHo&fbclid=IwAR2nhineqL2P13bvi9NScJQW5sX2KF9SekOmlE2XRozaNm_KU0XJHXKC6Rc