Заповед за сформиране на Обществен съвет-2019г.+Протоколи