НВО - 7 клас

НВО - 7 клас

Национално външно оценяване за учебната 2019/2020 г. - график на изпитите

http://www.rio-ruse.org/?page_id=147