Квалификация учители

Квалификация учители

02.09.2022
  КВАЛИФИКАЦИЯ  НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ      
           
Проведена/предстояща Тема Организация/място Период на провеждане Час Брой спец. заявили участие
Проведена Обучение по проект COTIC Асоциация Дислексия - България, по програма Еразмус+/ гр. Прага, Чехия 14 - 18.03.2022г.   1
Проведена Четенето лесно и приятно Асоциация Дислексия - България, по програма Еразмус+/ гр. Атина, Гърция 21 - 25.03.2022г.   1
Проведена Обучение по проект COTIC Асоциация Дислексия - България, по програма Еразмус+/ гр. Русе 20.04.2022г.   5
Проведена Монтесори Метод за деца от 0 до 6 години Асоциация МОНТЕСОРИ - РЪКА ЗА РЪКА 14.10.2021г. - 14.04.2022г.   1
Проведена Бъди умен и мисли кръгово Фондация "Темпо"/онлайн 27.04.2022г.              04.05.2022г.   5
Проведена Училищно законодателство и администриране. Законът за предучилищното и училищното образование и държавните образователни стандарти - предизвикателства и възможности в управлението и развитието на образователните институции. Онлайн - Център "Интерактивно обучение" ООД - гр. Варна 14.05.2022г. - 17.05.2022г. 32 академични часа 2
Проведена Училищно законодателство и администриране Онлайн - Център "Интерактивно обучение" ООД - гр. Варна 22.05.2022г. - 23.05.2022г. 16 академични часа 1
Проведена Управление на качеството в образователните институции. Самооценяването като рамково изискване за управление на качеството в детските градини и училищата. Портфолиото на педагогическите специалисти - структура, съдържание, философия. Онлайн - Център "Интерактивно обучение" ООД -            гр. Варна 28.05.2022г. - 31.05.2022г.       29.10.2022 32 академични часа   начало 09.00 часа 1
  Тема „ Практически умения за преодоляване на агресията и насилието в училище. Съвременни модели за комуникация с родителите НП "Мотивирани учители и квалификация" НЦПКС гр.Банкя 14.07.2022г. . 16.07.2022г. 16 академични часа  
Продължаваща за придобиване на доп. професионална квалификация "учител по религия" НП "Мотивирани учители и квалификация"       1
Продължаваща Педагогически квалификация по Български език и История РУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе      
Проведена "Обучения за програмиране/кодиране, киберсигурност, защита на интелектуална собственост и други" Проект BG05M2OP001-2.012"Образование за утрешния ден" 20.06.2022г. - 22.06.2022г.   1
Проведена "Иновативни и образователни подходи и практики за повишаване ефективността на работатата в образователните институции" Община Русе/к.к. Златни пясъци 26 - 28.06.2022г.   2
Предстояща Обучение за изграждане на визия за цялостна дигитализация на образователна институция и умения за управлението и реализирането и НП "Мотивирани учители и квалификация"      

2

 

Проведена “Експертна подкрепа за успешен STEM проект”  НП  “Изграждане на училищна STEM среда”.

09.03.2023;16.03.2023;

23.03.2023;30.03.2023

8 академични часа

4

Проведена

Запознаване с инструктажи за квестори и учиници за НВО -4кл, НВО-7кл и ПИС

Вътрешно-училищна

квалификация

22.05.2023 2 академични часа

21

Проведена Дигитална раница

Вътрешно-училищна

квалификация

26.06.2023 3 академични часа

21

         

 

         

 

           
           

 

Обучения в НИОКСО - Национален център за повишаване на квалификацията   http://www.niokso.bg

Обучения в ДИУУ - Департамент за информация и усъвършенстване на учители ( Софийски университе)  http://diuu.bg

Обучения в  ДИПКУ - Варна - Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите http://dikpo.shu.bg

ДИПКУ - Стара Загора - Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите http://www.dipku-sz.net

РААБЕ - България :

-  http://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/%D0%A0%D0%90%D0%90%D0%91%D0%95/FMfcgzGlkXsdBPqTrkMHbvpkCVMtRrxD?projector=1&messagePartId=0.1

http://www.raabebg.com/#firstPage

Обучения с кредити - Издателство Клет България  - https://klett.bg/