Преминаване в ОЕСР за периода 02.11.2021г.

Преминаване в ОЕСР за периода 02.11.2021г.

                                                                             СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, в изпълнение на т.3 от Заповед № РД09- 3596/20.10.2021г.на министъра на образованието и науката от 01.11.2021 г. всички ученици на територията на Русенска община преминават в Обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ до второ нареждане. Обучението ще се осъществява в електронната платформа ТИЙМС.