НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Учениците от ОУ "Отец Паисий" - гр. Мартен ще учат правилата за безопасно движение на нова площадка благодарение на спечелен проект по НП " Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул Е "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата". Целта е изграждане на трайни знания за правилата и безопасно придвижване по пътищата чрез оформяне на благоприятна училищна среда за обучение и възпитание.