Годишен план за дейността за учебната 2023-2024 г.