Анкета за родители

Анкета за родители

      Въвеждането на извънредно положение и прилагането на дистанционно обучение постави в нова ситуация всички участници в образователния процес - учители, ученици и родители. За цялата образователна общност на ОУ "Отец Паисий" - гр. Мартен, процесът на организиране и провеждане на дистанционно обучение е съвсем нов и непознат начин на работа. За подобряване качеството и ефективността на обучението в електронна среда, Ви молим да отговорите на въпросите в анкетата по-долу.
 
       АНКЕТА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Уважаеми родители,
   Въвеждането на извънредно положение и свързаното с това масово прилагане на дистанционно обучение е съвсем нов и непознат начин на работа. Затова са необходими търпимост и толерантност между всички- родители, учители и ученици. За подобряване качеството и ефективността на обучението в електронна среда, Ви молим да отговорите на въпросите в приложения линк https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFqm-8OnVNqdPQnsddOe-MD1jeOo89G9fBrMouX5Zi928BMw/viewform