Преустановяване на учебните занятия

Преустановяване на учебните занятия